Webbdesign

Processen bakom webbdesign

Det är flera personer inblandade i att skapa en välfungerande och snygg hemsida än en utomstående skulle kunna tro, i alla fall om man ska bygga upp sidan från grunden. Den första personen som tar vid är vanligtvis en grafisk formgivare eller en art director, som har till uppgift att skapa en visuell bild av hur sidan ska se ut. Formgivaren har i åtanke allt från färgtema, layout och bilder till typografi och logotyper på hemsidan. Idag är det vanligast att formgivaren arbetar i ett digitalt illustrationsprogram.

När man har en klar bild över hur hemsidan ska se ut tar utvecklarna över stafettpinnen. Deras del i processen är att försöka omvandla de visuella idéerna som den grafiska formgivaren har skapat till HTML-kod, javascript, stilmallar och allt annat som behövs för att faktiskt bygga en hemsida. Kortfattat kan man alltså säga att processen delas in i två huvudsakliga steg: ett kreativt steg och ett tekniskt steg. Det tekniska steget brukar också kallas för implementering, men även om man skiljer implementering av designen från skapandet av designen faller båda dessa steg av processen in under det som med ett helhetsbegrepp kallas webbdesign.

Att ha en funktionell och attraktiv hemsida är viktigt för alla företag idag, men det är särskilt viktigt för webbutiker, eftersom deras hemsida är deras verksamhet – det är deras viktigaste, och ibland enda, interaktion med kunderna, och ska således uppfylla alla funktioner från ett första möte till information om produkten och genomförande av köp. Om du vill se ett exempel på en webbutik som har lyckats med detta ska du gå in på Lyxdesign.se, en webbutik som säljer designvaror och inredning.