Uncategorized

Moderna och webbaserade designtjänster

De flesta företag använder sig av en egen webbplats i en eller annan form. För vissa företag tjänar webbplatsen inte något annat syfte än att egentligen utgöra ett visitkort, det vill säga den ska informera omvärlden om att företaget existerar och var det existerar någonstans. För de företag som bedriver e-handel är webbplatsen betydligt viktigare då den utgör en förutsättning för att verksamheten överhuvudtaget ska kunna bedrivas.

E-handelsplatserna är ofta tekniskt avancerade och kan hantera allt från hur många produkter som finns på lager till olika momssatser, beroende på vilket land som kunden befinner sig i. De resurser som läggs ner på att både skapa och driva webbplatsen uppgår som regel till betydande belopp. Det kostar helt enkelt en slant att bygga och underhålla en väl fungerande webbplats och ofta utgör webbplatsen därför en av de större posterna i företagens budget.

Glöm inte varumärket och designen

Alltför ofta ligger det ett för stort fokus på webbplatsens tekniska funktioner. Detta är självfallet en viktig del av en webbplats, men det leder till att andra delar blir lidande, som till exempel webbplatsens “branding” och layout. Inte sällan lämnas även detta över till den webbyrå som utvecklar, och är specialiserade på, de tekniska funktionerna. Detta är mindre lyckat och leder som regel till ett bedrövligt resultat.

Som bekant ska var och en bli vid sin läst, och det gäller särskilt när det kommer till skapande av till exempel logotyper och annat designarbete. En mycket intressant lösning för företag som inte själva har denna kompetens är att använda sig av Klingit, som är en webbaserad lösning för design av bland annat logotyper, webbplatser och varumärken. Med hjälp av Klingit kan ett företag snabbt och enkelt få tillgång till professionella designers och detta dessutom till ett mycket bra pris.

Design via webben är framtiden

Att kunna köpa designtjänster av den typ som Klingit erbjuder är framtiden. Det är både effektivare och smidigare för såväl kunden som för webb- eller designbyrån. Istället för att spendera tid på olika möten och genomgångar hanteras uppdraget istället helt via internet, vilket också är anledningen till att priserna på denna typ av tjänster kan hållas på rimliga nivåer.