Uncategorized

Att komma in på drömutbildningen

Utbildningar inom webbdesign är ofta mycket populära. Troligen beror det på att man enkelt kan få arbete efter utbildningens slut. Man kan antingen arbeta hos en webbyrå eller starta eget som konsult eller genom att ta egna uppdrag. När man läser andra utbildningar kan man ofta bli låst till vissa yrkesgångar, men så är inte fallet här. Utbildningarnas popularitet gör att det kan kan vara svårt att komma in på dem men det finns en del knep att ta till.

Att göra högskoleprovet

Om man har läst på gymnasiet eller på folkhögskola kan ett alternativ vara att göra högskoleprovet någon gång för att öka chanserna att komma in. Detta prov skrivs under en lördag och tar nästan hela dagen. Det består av flera delar där deltagarens kunskaper i matematik, svenska och engelska sätts på prov. Provet går till som så att man som deltagare kommer till provlokalen och sätter sig på sin plats. Man måste sedan ha med sig legitimation och den ska ligga framme under hela provpasset. Dagen delas in i flera olika pass och det finns korta raster samt en lunchrast under dagen. Under varje pass sitter man och skriver sitt prov. Man får inte äta under passet och mobiltelefonen ska vara avstängd och i väskan. Denna ska i sin tur stå på golvet eller hängas på en krok på bänken. Det som får vara framme är blyertspenna, bläckpenna, överstrykningspenna, linjal och sudd samt eventuella extra stift till pennan. Det kan också vara tillåtet att ha något att dricka med sig.

Läsa extra kurser

När det gäller att komma in på utbildningar kan det också vara bra att läsa in lite extra kurser. Många gånger kan man läsa någon extra behörighetsgivande kurs för att ha större chans att bli antagen. Många gånger kan det också vara bra att läsa någon annan kurs på högskola under ett år innan man ansöker till sin drömutbildning. Då får man nämligen en del högskolepoäng som kan tillgodoräknas när man ansöker till den nya utbildningen.

Välja alternativ

Många vill helst gå utbildningar som är färdiga så kallade program. I dessa får man med alla kurser som behövs för att kunna ta en examen. Detta gör att söktrycket på dessa utbildningar är mycket högt och det krävs en hel del för att komma in på dem. Som student kan man istället försöka sig på att söka utbildningar som inte ingår i ett program. Man söker i dessa fall fristående kurser och detta innebär att man varje termin kan få läsa mycket blandade ämnen. Fördelen med detta är att det ofta är lite lättare att komma in på dessa kurser. Om man sedan kan komma in på ett program kan kurserna ofta också tillgodoräknas där.