Webbdesign

Att koda med HTML

 

HTML är det programmeringsspråk som traditionellt använts till webbprogrammering. Fortfarande används HTML som en grund för bland annat gränssnitt, där man kan ange hur sidan ska utformas och se ut. Faktum är att det för inte så länge sedan kom en alldeles ny version av HTML, med tillägget “5”. Här har en rad olika funktioner tillkommit som saknades sedan tidigare. Eftersom IT är en bransch med mycket snabba förändringar gäller det att hänga med, för att inte tappa mark till konkurrenterna.

För att koda i HTML behövs faktiskt ingen särskild programvara; du klarar dig gott med Notepad som ingår i Windows. Här kan du skriva in den kod som behövs och sedan spara filen med tillägget “html”, så går den att öppna med en webbläsare. Just Notepad är bra att använda för detta ändamål, eftersom texten då helt saknar formatering till skillnad från en ordbehandlare som lägger till en massa “skräptecken” (vilket ofta gör att det inte går att köra programmen).