Uncategorized

Webbstrateg – vad är det?

Dator och anteckningsblock

Allt eftersom samhället förändras dyker också nya behov och yrken upp på marknaden. Idag är internet en stor del av våra liv, såväl privat som inom våra yrken. Det här gör också att yrken som specialiserar sig på webben och digitalisering blir allt fler. Ett exempel på en sådan yrkestitel är webbstrateg – ett yrke som kan se ut på lite olika sätt beroende på var du arbetar. En sak är i alla fall säker: inom detta yrke är planering och utveckling av webben och digitala kanaler i fokus, men på olika sätt.

Analys av digitalisering

Inom yrket webbstrateg ingår en rad olika saker. Mycket handlar till exempel om planering och utveckling av digitala kanaler, så som hemsidor, bloggar och olika sociala medier. Man kan också arbeta med användarvänlighet på nätet och analysera trafiken till olika webbplatser. Det här är en förutsättning för att man ska kunna utveckla sina digitala kanaler. Det här har man förstått är väldigt viktigt för att behålla sina kunder och dessutom utöka sin kundkrets. Låter webbstrateg som ett yrke för dig? Genom bemanningsföretag Stockholm kan du hitta en rad sådana och liknande roller. För det mesta krävs dock en utbildning inom området i bagaget, och gärna praktisk erfarenhet av det. Spana in vilka utbildningar som finns redan idag!

Några utbildningar som du kan bli webbstrateg av är journalistik, kommunikation, medier och kommunikation och grafisk kommunikatör. Eftersom webbstrateg är en bred yrkesroll kan du välja att nischa dig mot en specifik gren eller bransch inom området och utveckla din kompetens ytterligare inom just det området. Det kan vara smart i och med att konkurrensen mellan många webb- och kommunikationsyrken idag är relativt hög. Samtidigt dyker fler och fler yrkesroller och behov inom området upp, så konkurrensen kan komma att jämna ut sig något i framtiden. Följ ditt hjärta och satsa på det du tycker om.

Appar för sociala medier

Sociala medier är en viktig del av webben och webbstrategi idag. Många, såväl privata som offentliga, verksamheter finns på sociala medier. Hur gör man då för att lyckas? Det kan webbstrategen med sin kunskap inom området hjälpa till med. Livrustkammarens facebooksida har en väldigt lyckad approach, och det finns många fler exempel än dem på lyckade konton på exempelvis Facebook, Instagram, Twitter och bloggar med mera.